ΑΡΜΑ ΛΙΔΕΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΑΡΜΑ ΛΙΔΕΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
Α.Φ.Μ.:999545290
Γ.Ε.ΜΗ.:058737304000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 45
Τηλέφωνο:2310540206